Firma Capitea, która zarządza restrukturyzacją Getbacku, ogłosiła, że zakończyła wypłatę szóstej raty planu restrukturyzacyjnego, której wartość wyniosła około 40,2 mln złotych. Przelewy do prawie 10 tysięcy wierzycieli zostały zrealizowane w marcu br.

Od momentu rozpoczęcia układu, Capitea wypłaciła kwotę 104 mln złotych niezabezpieczonym wierzycielom oraz około 500 mln złotych wierzycielom zabezpieczonym, co jest zgodne z założeniami Planu Restrukturyzacji. Prezes zarządu Capitea, Radosław Barczyński, poinformował, że firma realizuje prawomocny układ przyjęty głosami 96% wierzycieli i zatwierdzony przez dwuinstancyjny sąd od 2020 roku. Zgodnie z układem, grupa Capitea ma do 2028 roku spłacić ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań dawnego Getbacku, w tym 600 mln złotych tytułem rat układowych oraz 700 mln złotych wierzytelności zabezpieczonych.

Radosław Barczyński, prezes Capitea, dodał, że z końcem 2022 roku Capitea rozliczyła całość wierzytelności zabezpieczonych, z czego jako zarząd wynegocjowali umorzenia na ponad 200 mln złotych. Obecnie do spłaty pozostają raty układowe w kwocie około 500 mln złotych, a rata układowa nr 7 jest płatna do końca września 2023 roku. Firma ma już na to zabezpieczone środki i planuje rozpocząć kolejne wypłaty do 10 tysięcy wierzycieli po wakacjach.

Capitea korzysta z dwóch głównych źródeł gotówki, czyli działalności windykacyjnej z posiadanych portfeli wierzytelności oraz kwot uzyskanych z dochodzonych przez Capitea roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback.

Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, poinformowała, że firma jest w sporach prawnych o łącznej wartości przekraczającej 500 mln złotych z kilkudziesięcioma podmiotami. Kilku kontrahentów zawarło z firmą ugody, uzyskano kilka wyroków prawomocnych, a z niektórymi prowadzone są mediacje. Jest też duża grupa pozwanych, która próbuje uniknąć odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania.

W jednym z kluczowych sporów sąd cywilny udzielił Capitea zabezpieczenia roszczenia w wykonaniu, którego komornik sądowy przekazał do depozytu kwotę 134 milionów złotych.

„Nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa ten proces, pandemia spowolniła tempo postępowań sądowych. Jeżeli wygramy ten spór i środki z depozytu wraz z odsetkami trafią do Capitea to wstępnie szacujemy, że będziemy mogli podwyższyć wypłaty dla obligatariuszy Getback z aktualnego 25% do powyżej 30%” – powiedziała Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea.

Capitea jest jednym z liderów na polskim rynku windykacji i zarządzania wierzytelnościami. Od momentu przystąpienia do układu Pietkiewicz, spółka sukcesywnie wywiązuje się z zobowiązań i realizuje plan restrukturyzacji. Przeprowadzona restrukturyzacja pozwala na stabilizację sytuacji finansowej wierzycieli Getbacku oraz umożliwia dalszą pracę Capitea na rynku windykacyjnym.