Certyfikacja MSC jest uznawana na całym świecie jako najbardziej wiarygodny system certyfikacji łańcuchów dostaw ryb. Jest to pierwszy i najbardziej uznany system certyfikacji, który obejmuje cały łańcuch dostaw ryb i owoców morza. Certyfikat MSC zdobyć można za pośrednictwem firmy GQcert.com.

Marine Stewardship Council (MSC) to międzynarodowa organizacja założona w 1997 roku, która ma na celu promowanie odpowiedzialnego połowu ryb i ochronę środowiska morskiego. 

MSC Certyfikat

Program certyfikacji MSC został stworzony z myślą o ochronie bioróżnorodności morskich, zapewniając jednocześnie, że ryby pochodzą ze zrównoważonych i legalnych źródeł. Aby uzyskać certyfikat MSC, operator musi spełnić wymagania dotyczące ekologicznego połowu oraz dbałości o stan populacji ryb morskich.

Certyfikacja MSC jest ważna dla lokalnych społeczności rybackich i konsumentów na całym świecie. Wszystkie firmy certyfikujące przechodzą szeroki proces audytu opracowany przez Międzynarodowy Fundusz Ochrony Ryb i Zrównoważonego Rozwoju (IFFO RS). Przed uznaniem firmy za certyfikowaną, musi ona spełnić wszystkie niezbędne wymagania dotyczące zrównoważonego połowu i łańcucha dostaw.

Posiadanie certyfikacji MSC oznacza, że firma przestrzega surowych standardów etycznych i jakościowych określonych przez IFFO RS. Oznacza to również, że firmy te są bardziej odpowiedzialne społecznie i oferują produkty o wysokiej jakości. Certyfikat MSC umożliwia konsumentom dokonywanie bardziej świadomych wyborów – dzięki temu mogą oni kupować ryby pochodzące z odpowiedzialnych źródeł.

Certyfikacja MSC jest częścią większej inicjatywy skierowanej na ochronę łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i może być uznana za kamień milowy w przemysłowej odpowiedzialności społecznej. Certyfikacja MSC chroni morskie ekosystemy, nakazując firmom stosować się do restrykcyjnych standardów polegających na ograniczeniu lub eliminacji nadmiernego połowu i szkodliwego wykorzystywania zasobów naturalnych.

Dzięki tej certyfikacji firmy mogą starać się o zrównoważony rozwój łańcucha dostaw. Poprzez wprowadzenie wymagań dotyczących monitorowania i kontroli procesu połowu, certyfikacja ta stanowi istotny element umożliwiający firmom spełnianie obecnych standardów produkcji żywności morskiej.

Certyfikat MSC jest jednym z najbardziej prestiżowych w branży na całym świecie i może być uważany za swoistego rodzaju gwarancję, że firmy przestrzegają surowych reguł ekologicznego połowu i chronienia morskich ekosystemów.