Wiele osób odkłada myślenie o swoim spadku aż do końca życia. Wtedy, gdy umierają, ich rodzina i przyjaciele mogą mieć trudności z ustaleniem, co dalej zrobić ze spadkiem. Prywatny detektyw z agencji XWA Agency, może pomóc w takich sytuacjach – poszukując spadkobierców w sprawach spadkowych.

Jeśli ktoś ma problemy ze znalezieniem swoich krewnych po stronie matki lub ojca, albo jeśli nie jest pewien, czy ktokolwiek żyje, detektyw może pomóc w ustaleniu tego. Poszukiwaniami objęte są takie czynności, jak:

 • Skontaktowanie się z rodziną i przyjaciółmi w celu ustalenia, czy ktoś żyje lub gdzie można ich znaleźć.
 • Ustalenie, czy ktoś ma długi lub inne problemy finansowe, które mogłyby utrudnić ich otrzymanie spadku.
 • Poszukiwanie informacji o majątku spadkodawcy w celu ustalenia wartości spadku.
 • Prowadzenie rozmów z różnymi urzędami w celu zebrania informacji na temat spadkobierców.
 • Odpowiednie przygotowanie i prowadzenie postępowań sądowych w celu ustalenia prawa do spadku.
 • Przeszukanie baz danych publicznych w poszukiwaniu śladów życia.
 • Sprawdzenie dokumentacji medycznej w poszukiwaniu śladów życia.
 • Poszukiwanie osób, które mogłyby pomóc w ustaleniu tożsamości osoby poszukiwanej.
 • Wysyłanie listów do potencjalnych krewnych w poszukiwaniu śladów życia.
 • Rozmowa z rodziną i przyjaciółmi osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu.
 • Śledzenie adresów e-mail i numerów telefonów komórkowych podanych przez rodzinę i przyjaciół.

Powodzenie odnalezienia takich osób zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze znane są rodzinie i przyjaciołom. Najważniejszym czynnikiem jest to, czy osoby te mogą się skontaktować ze sobą. Prywatny detektyw może korzystać z wielu źródeł, takich jak książki telefoniczne, bazy danych i strony internetowe, aby uzyskać informacje na temat osób poszukiwanych.